Форма за контакт

Име:*
Адрес:*
E-mail:*
Коментар:*
Изпрати Изчисти

За контакти с нас

България
гр. Разград, 7200, ул. Казанлък 1

Телефон:+359 84 660 771
Факс:+359 84 660 769
E-mail:gmt_bulgaria@glassbg.com

България
гр. София, 1528, Гара Искър, ул. Неделчо Бончев 10, Склад 17
Телефон:+359 887 209 869

E-mail:gmt_bulgaria@glassbg.com